Översikt

MOVSOM Instrumentregister är ett webbaserat register för hantering av test- och mätutrustning.

Du loggar in till registret med din arbetsdator, mobil eller surfplatta

 • Webbapplikation
 • Ingen installation
 • Lättillgänglig

Du får en tydlig överblick av alla dina instrument

En lista med alla dina aktiva instrument

 • Du söker reda på relevanta instrument med hjälp av ett fritextfilter.
 • Du övervakar din instrumentparks status via en informationspanel.
 • Du ser var dina instrument finns direkt i en Sverige-karta.

Instrumentkort med information om individuella instrument

 • Du får en sammanställning på gällande information för varje instrument såsom nuvarande användare, placering och underhållskrav.
 • Du hittar även en sammanställning på historiska händelser såsom tidigare användare, placeringar och utförda underhåll.

En separat lista för inaktiva instrument

 • Dina skrotade, sålda, borttappade eller stulna instrument hamnar i en separat instrumentlista, ej ihopblandade med dina aktiva instrument.

Du håller reda på ansvar för instrument genom
att skapa ett visuellt organisationsschema

Ett visuellt organisationsschema hjälper dig att binda ihop ansvariga chefsavsnitt, lokalenheter och personal med dina instrument. Du omplacerar användare och instrument genom att peka och klicka direkt i schemat.

Du dokumenterar hur underhåll ska utföras — registret övervakar att det utförs

Följ kraven i ISO 9001 på hantering
av test- och mätutrustning

Ett tydligt och enkelt tillvägagångssätt för dokumentering av underhåll stöds som hjälper dig följa krav på hantering av test- och mätutrustning i ISO 9001.

Grunda underhållskrav i dina behov

Du får dessutom ett väl genomarbetat stöd för att ställa krav på kalibreringar och andra underhåll grundade i dina behov.

Automatisk bevakning av underhåll

Registret bevakar automatiskt att underhåll utförs i tid och varnar vid avvikelse.

Du får tillgång till rapporter direkt i din webbläsare

Ett flertal praktiska standardrapporter stöds av registret som du kan använda som beslutsunderlag och för att övervaka att din instrumentpark mår bra.

Du får ett praktiskt verktyg för att hantera din test- och mätutrustning

Med hjälp av ledande teknisk expertis inom branschen har vi tagit fram ett instrumentregister som ger dig ett praktiskt stöd i det dagliga arbetet. Ett register som du kan använda som ett verktyg för att hantera dina instrument. Ett register där användarvändlighet inte är någon eftertanke.

 • Du vet vilka instrument du har köpt in
 • Du vet vilket underhåll som måste utföras
 • Du vet var instrumenten ska finnas

Och hjälp är aldrig långt borta

Ta hjälp av en konsult med mångåriga erfarenhet inom telekom-branschen. Med konsulttjänsten Instrumenthantering får du en personlig kontakt som du kan rådfråga om hantering av test- och mätutrustning.

Överlåt hela eller delar av det repetitiva registerarbetet på oss. Med registertjänsten Registervård & Informationsanalys får du hjälp med massregistreringar och analyser av din data.