Registertjänst

Utveckling av webbaserade register

Rutiner förekommer i alla företag och branscher. Vi hjälper dig följa dessa rutiner genom att ta fram små enkla webbaserade register för just ditt företag.

Saknar du ett register? Har du kanske ett kalkylark som du känner har blivt för stort, för svårhanterligt? Eller behöver du något som komplementerar dina övriga stödsystem? Då arbetar vi ihop med dig fram ett nytt register, ett webbaserat register. Ett register som är tillgängligt i mobilen såväl som på arbetsdatorn. Ett register som inte bara lagrar din data utan också fungerar som ett effektivt beslutsstöd med automatiserade rapporter och informationspanel. Små enkla webbaserade register som stöder specifika rutiner i ditt företag är helt enkelt vårt expertområde.

Vi har god erfarenhet utav utveckling av webbaserade register. Tack vare ett nischat ramverk speciellt framtaget för utveckling av webbaserade register kan vi korta ned utvecklingstiden och fokusera på vilka av dina rutiner som ska stödas och hur data ska hanteras för att utgöra ett stöd för dig. Vi för alltid en kontinuerlig dialog med dig under utvecklingen för att bäst kunna avgöra hur vi tar fram ett register som passar ditt företag och dina rutiner.

Kontakta oss så berättar vi mer.