Konsulttjänst

Hantering av test- och mätutrustning

Ta hjälp av en konsult med mångåriga erfarenhet inom telekom-branschen. Du får en personlig kontakt för frågor om och kring hanteringen av test- och mätutrustning.

Någon i ditt företag ansvarar för hanteringen av test- och mätutrustning. Oftast utses ingen officiellt till mätdonsansvarig. Någon får dock uppgiften att ta hand om underhållet av instrumenten och någon måste hålla reda på användare av instrumenten. Är du denna någon så behöver du inte uppfinna hjulet på nytt. Till din hjälp finns en väldigt bra rekommendation, ISO 10012. Svårigheten är dock att översätta denna standard till verkligheten. Därför har vi tagit fram stödsystemet MOVSOM Instrumentregister som hjälper dig arbeta efter denna standard.

Nödvändigt är en handbok som beskriver rutiner för hanteringen av test- och mätutrustning. Handboken styr även tydligt vad som ska finnas i instrumentregistret. Vanligtvis måste registret anpassas efter handboken, men MOVSOM Instrumentregister är utformat så att det direkt passar dom flesta företag i branschen varför det oftast inte behövs någon anpassning.

Vi ger dig hjälp att ta fram en bra handbok som innehåller dom rutiner som är nödvändiga för hanteringen av test- och mätutrustning i ditt företag, och hjälp med att anpassa handboken till MOVSOM Instrumentregister. Självklart står vi även till förfogande om du har frågor om och kring hanteringen av test- och mätutrustning. Kontakta oss så berättar vi mer.