Whitepapers

Som en del av vår utveckling av oberoende branschregister publicerar vi whitepapers som summerar vår erfarenhet av att tillämpa rådande branschpraxis, krav och standarder.

Sverige är ett laglöst land —
Ställ krav på kalibrering av din
test- och mätutrustning

Sverige är ett laglöst land när det gäller kalibrering av test- och mätutrustning som inte styrs av legala krav. Genom att känna till vilka standardkrav som bör gälla för alla kalibrerings­tjänster går det dock att försäkra sig om att den utförda kalibreringen är nog så bra som den utförd av en ackrediterad leverantör.

Läs whitepaper

Genomgång av internationella
standarder relevanta för hantering
av test- och mätutrustning

För dig som dagligen utför mätningar och därmed hanterar test- och mätutrustning i ditt företag är ISO 9001, ISO 17025 samt ISO 10012 relevanta. Syftet med dessa ISO-standarder är att vara ett hjälpmedel för att kunna säkerställa kvalitet i ditt företag och att denna kvalitet sedan ska komma till dina kunders fördel.

Läs whitepaper