MOVSOM
Instrumentregister

Webbaserat register för dig
som dagligen använder test- och
mätutrustning i ditt företag.

  • Du vet var dina instrument finns
  • Du vet hur dom underhålls
  • Stöder ISO 9001 & ISO 10012

Registervård &
Informationsanalys

Överlåt hela eller delar av
ditt repetitiva registerarbete
på oss.

  • Vi tar hand om registreringar
  • Och uppdateringar
  • Och analyser

Utveckling
av webbregister

Små enkla webbaserade
register för ditt företag som
passar dina rutiner.

  • Istället för ”kalkylarksregister”
  • Du får en informationspanel
  • Och automatiserade rapporter

Vi kan register. Vi hjälper dig hålla ditt register uppdaterat, utför analyser av din data och utvecklar webbaserade register som stöder ditt företags rutiner. Läs mer om oss