Kundcase · 2015-05

Ericsson Local Services väljer MOVSOM Instrumentregister

Ericsson Local Services AB använder dagligen test- och mätutrustning för att utföra uppdrag åt sina kunder. God kontroll över vilka instrument som finns tillgängliga för användning och över instrumentens underhåll är mycket viktigt.

Lösningen blev MOVSOM

Ericsson Local Services valde MOVSOM Instrumentregister. Dessutom valde Ericsson Local Services att samarbeta med MOVSOM AB för att ta fram en handbok som strukturerar upp hanteringen av test- och mätutrustning. ”MOVSOM har ett tänk som ingen annan har,” säger Ola Sörensen på Ericsson Local Services.

Fick kontroll över instrument och underhåll

Registret stöds av handboken. Handboken stöds av registret. Tillsammans ser dom båda till att vad som finns hålls reda på och att underhåll utförs korrekt.