Rapporter

MOVSOM Instrumentregister stöder standardrapporter som hjälper dig att övervaka och sköta din instrumentpark.

Utförs dina planerade kalibreringar i tid?

Namn på rapport
Kvalitetsanalys av periodisk kalibrering
Syfte
Redovisa kvalitetsindex som anger om planerade datum för kalibreringar följs eller ej.
Beställ
Kontakta oss för att lägga till rapporten i ditt register.

Rapporten visar för den senaste 12-månaders­perioden om planerade kalibreringar:

  • Utfördes som planerat
  • Utfördes lite försenat
  • Ej utfördes som planerat

Du anger själv vad du menar med försenad. Beroende på rutiner för kalibrering kan ett par veckor till flera månader vara acceptabelt.

Du identifierar enkelt individuella instrument i problemgrupper genom att klicka på tal och staplar direkt i rapporten när du läser den i din webbläsare.

Planera underhållsbudgeten för nästa år

Namn på rapport
Budgetunderlag för kalibrering per organisationsenhet
Syfte
Ge ett stöd vid planering av underhållsbudget för nästa 12-månadersperiod.
Beställ
Kontakta oss för att lägga till rapporten i ditt register.

Rapporten redovisar för hela företaget samt uppdelat per organisationsenhet:

  • Antalet planerade kalibreringar under nästkommande 12-månadersperiod.
  • Den uppskattade kalibreringskostnaden för de planerade kalibreringarna.

För jämförelse redovisas även:

  • Antalet utförda kalibreringar den senaste 12-månadersperioden.
  • Den faktiska kalibreringskostnaden för de utförda kalibreringarna.

Få kontroll över instrument som inte bör användas i fält

Namn på rapport
Ej utförda kalibreringar per organisationsenhet
Syfte
Få kontroll över instrument som inte bör användas i fält just nu på grund av att de saknar en giltig kalibrering.
Beställ
Kontakta oss för att lägga till rapporten i ditt register.

Rapporten redovisar instrument, för hela företaget samt uppdelat per organisationsenhet, som saknar en giltig kalibrering på grund av att:

  • Instrumentet aldrig har kalibrerats (eller kännedom om utförd kalibrering saknas), det måste då kalibreras omgående eftersom inget instrument bör användas utan en giltig kalibrering.
  • Ett kalibreringsdatum har planerats för instrumentet och överskridits.
  • Instrumentets senaste kalibrering ej är godkänd.

Internhyra

Namn på rapport
Internhyra per organisationsenhet
Syfte
Maximera nyttjande­graden av instrument per organisations­enhet och sänka investerings­kostnaden.
Beställ
Kontakta oss för att lägga till rapporten i ditt register.

Rapporten ger dig snabbt en överblick av den totala internhyran för varje enhet inom ditt företag som är ansvarig för instrument. Naturligtvis kan du även lista den individuella internhyran per instrument.

Vad är internhyra?

Internhyra är ett sätt att ange en "prislapp" på vad saker och ting kostar. Prislappen bygger på inköpspris, leasingpris och tidsintervall för avskrivning av inköpspris. Denna prislapp medför att chefer för olika verksamhets­områden kan se vad deras instrument kostar och hur denna kostnad påverkar deras, av företagets ledning uppsatta, ekonomiska resultatmål. Chefer för verksamhets­områden får möjlighet att påverka sina kostnader genom att försöka se till att endast stå som ekonomiskt ansvariga för instrument som de faktiskt utnyttjar. Instrument som inte används lånas istället ut till andra verksamhetsområden som har behov av dem. De som lånar instrument ser också att det blir billigare att låna än att investera i nya instrument.

Anpassad rapport

Syfte
Automatisera vanligt förekommande rapport för instrumenthantering inom ditt företag.
Pris
Startavgift + 299,00 / månad
Beställ
Kontakta oss så disskuterar vi hur din rapport ska se ut.

En anpassad rapport läggs in direkt i ditt register och är specifikt framtagen för ditt företag. Genom att bygga in rapporten i ditt register får den alla de fördelar som de övriga standardrapporterna erbjuder: alltid uppdaterad och lättillgänglig. Och du får möjligheten att klicka på relevanta siffror i rapporten för att göra djupdykningar i din data.