Specifikation

MOVSOM Instrumentregister är ett webbaserat register för registrering och hantering av test- och mätutrustning.

Funktionalitet

Instrumenthantering

Grundläggande registerfunktionalitet för att hålla reda på vilka instrument du införskaffat.

 • Instrument med individnummer kan registreras.
 • Anskaffningsuppgifter (inköp, leasing och utköp) samt eventuellt inventarienummer kan registreras.
 • Utförda inventeringar av instrument kan registreras.
 • Skrotade, sålda, borttappade eller stulna instrument kan utrangeras och placeras i en separat ”grå lista”.
 • Aktuell information och historik (tidigare användare, utförda underhåll etc.) för instrument sammanställs på instrumentkort.
 • Lista med instrumenttyper som används kan upprättas.
 • Manualer och annan dokumentation kan laddas upp för instrumenttyper.
 • Lista med leverantörer som används för inköp av instrument och underhåll kan upprättas.
 • Dessutom avancerat sökformulär specifikt för instrumentlistan samt möjlighet att ”expandera” instrumentlistan för att visa exempelvis utförda underhåll för olika grupper av instrument.

Underhållshantering

Spara undan dina kalibreringsdokument på en plats.

 • Kalibreringar som utförts kan registreras.
 • Tillsyn som utförts kan registreras.
 • Egen kontroller som utförts kan registreras.
 • Besiktningar som utförts kan registreras.
 • Reparationer som utförts kan registreras.
 • Uppgraderingar av mjukvara som utförts kan registreras.
 • Konsekvensanalyser som utförts kan registreras.
 • Underhållsdokument (såsom kalibreringscertifikat) med resultat för utförda underhåll kan laddas upp.

Kravhantering

Kravhanteringen bygger på att du upprättar digitala dokument med hjälp av fördefinierade mallar i registret.

 • Mätkrav kan dokumenteras med fördefinierad mall.
 • Kalibreringskrav kan dokumenteras med fördefinierad mall.
 • Kravställning för underhåll på typnivå kan upprättas med fördefinierad mall.
 • Kravställning för underhåll på individnivå kan upprättas med fördefinierad mall.
 • Nästa underhållsdatum beräknas enligt upprättad kravställning och bevakas automatiskt.

Ansvarshantering

Du kan använda ett visuellt organisations­schema för dom flesta ändringar av ansvar.

 • Personal som använder instrument kan registreras.
 • Lokalenheter där personal och instrument är placerade kan registreras.
 • Organisationsenheter med övergripande ansvar för personal, lokalenheter och instrument kan registreras.
 • Visuellt organisationsschema för ändring av ansvar för instrument samt flytt av personal och lokalenheter.

Beslutsstöd

Informationspanel

Informationspanelen är kombinerad med din instrumentlista och återspeglar den delmängd av instrument som du för tillfället listar.

 • Informationspanel med statusrutor informerar om instruments nuvarande tillstånd.
 • Varningsrutor informerar om åtgärder för instrument som behöver vidtas snarast.
 • Tidslinjer redovisar planerade händelser under nästkommande 12-månadersperiod.
 • Sverige-karta visualiserar var i landet instrument finns genom geokodning av instrument på postnummernivå.

Rapporter

Du kan lägga till standardrapporter och anpassade rapporter  i registret.

 • Rapporter kan läggas till i registret för att automatiskt summera och presentera information baserat på data i ditt register.
 • Färdiga standardrapporter finns att välja bland som ger stöd för vanligt förekommande uppgifter.
 • Anpassade rapporter skapas på begäran specifikt för dig.
 • Resultat kan exporteras till kalkylark för arkivering eller vidare analys.
 • Skapas på begäran och är därmed alltid uppdaterade med den senaste datan från registret.
 • Kan vara interaktiva med möjlighet att klicka på värden för att se mer detaljer och studera underliggande data.

Gränssnitt

Listor

Alla listor har samma standardfunktioner.

 • Exportering till kalkylark (Excel-format, CSV).
 • Kolumner som ska ingå i listor är valbart.
 • Fritextfilter används för att filtrerar bland rader som visas.
 • Kolumnsökning kan göras med exakt värde eller prefix.
 • Intervallsökning kan göras för datum och kvantitativa värden (priser, antal, etc.).
 • Sortering kan göras efter valfri kolumn.

Registerkort

Registerkorten är inspirerade av traditionella kartotek.

 • Sammanställer gällande information och status.
 • Redigerbara och stöder enkla minnesanteckningar.
 • Redovisar historik med händelser och spårbara ändringar.
 • Markeras som inaktiva när information ej längre är relevant.

Dokumenthantering

 • Fördefinierade mallar används för att skapa och hantera digitala dokument direkt i registret.
 • Utkast kan skapas, uppdateras och godkännas.
 • Revidera eller inaktivera godkända dokument.
 • När och vem som godkänt ett dokument anges automatiskt.
 • Samtliga dokumentversioner sparas i registret.

Filhantering

 • Stöd för uppladdning av filer (PDF-dokument, PNG-bilder).
 • Sökbar lista för samtliga uppladdade filer.

Användarkonton

 • Inloggning med eget namn och lösenord.
 • Fyra behörighetsnivåer: Administratör, Användare, Leverantör och Titt.

Systemkrav

Ingen installation nödvändig. Endast en dator, surfplatta eller mobil med en modern webbläsare behövs. Registret är garanterat att fungera med följande webbläsare:

 • Mozilla Firefox
 • Apple Safari
 • Microsoft Internet Explorer 9 eller senare (7 och 8 har funktionellt men i övrigt begränsat stöd)

Övriga vanligt förekommande webbläsare stöds normalt sett också, förutsatt att du använder den senaste versionen av respektive webbläsare. Ingen plugin är nödvändig att installera för webbläsaren för att använda registret.